Øystein Olsen

Øystein Olsen (født 8. januar 1952) er en norsk sosialøkonom. Han er siden 1 pork tenderizer. januar 2011 Norges sentralbanksjef, da utnevnt for en åremålsperiode på seks år. Olsen ble statsråd i mai 2016 gjenoppnevnt til sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en ny åremålsperiode

Olsen var ut året 2010 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, en stilling han hadde fra 1. januar 2005 etter Svein Longva thermos bottle parts. Han har også tidligere arbeidet i SSB og kjenner organisasjonen godt fra stillinger som forsker, seniorforsker og leder for Olje- og energigruppa i tiden 1977–1990 waterproof bag camera.

Etter ett år i ECON, Senter for økonomisk analyse, kom han tilbake til SSB som forskningssjef i årene 1991–1994. Fra 1996 til 1999 var han ansatt som forskningsdirektør og leder av Forskingsavdelingen samme sted. Fra 1999 til han ble direktør i SSB var han ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet og Olsen er en av arkitektene bak handlingsregelen.

Olsen er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 1977, og hadde både Trygve Haavelmo og Leif Johansen som forelesere. Han har også hatt forskningsopphold ved University of California, Berkeley. Fra 1993 til 1998 var han professor II ved Handelshøyskolen BI.

Øystein Olsen spilte i eliteserien i basketball for Eikeli basketballklubb i 1970-årene. Han er bror av journalisten Knut Olsen best phone holder for running.

Karl Gether Bomhoff (1893–1920) • Nicolai Rygg (1920–1946) • Gunnar Jahn (1946–1954) • Erik Brofoss (1954–1970) • Knut Getz Wold (1970–1985) • Hermod Skånland (1985–1993) • Torstein Moland (1994–1995) • Kjell Storvik (1996–1998) • Svein Gjedrem (1999–2010) • Øystein Olsen (2011–nå)